دبستان دخترانه غیردولتی معرفت
 
نتایج آزمون  
نتیجه آزمون شماره ۲ پایه پنجم
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایه ششم- شماره 3

این آزمون به صورت تست می باشد.
فقط دانش آموزان پایه ششم باید در این آزمون شرکت کنند.

نتایج آزمون  
نتیجه آزمون شماره ۱ پایه پنجم
 
نتیجه آزمون شماره ۱ پایه سوم
نتیجه آزمون شماره ۱ پایه دوم
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایه دوم


برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایه سوم


برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شماره 2 پایه پنجم


برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایه پنجم


برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.