دبستان دخترانه غیردولتی معرفت
آزمایشات علوم  
خصوصیات سنگ های رسوبی  

 

سنگ های رسوبی ۳ ویژگی مشترک و ثابت دارند:

خصوصیات سنگ های رسوبی

  1. لایه لایه اند.
  2. لایه های سنگ های رسوبی، موازی با هم تشکیل می شوند.
  3. لایه های قدیمی، پایین تر قرار می گیرند.
 
 
ماکت محله درس اجتماعی  
 
جشن یلدا  
 
نمایش درس های خواندار  
آغاز سال تحصیلی