دبستان دخترانه غیردولتی معرفت
 
درج مطلب  
 
فعالیت دوستان نازنینم در پایه ششم درباره
نامه حضرت علی (ع) ب مالک اشتر
 
 
 
 
 
 
درج مطلب  

با دختر عزیزم در پایه ی پنجم تمرین کردیم
که با یک لیوان آب وضو بگیریم 
 
درج مطلب  
فعالیت دوستان عزیزم در پایه های چهارم و پنجم درباره ی
 
حروف مقطعه
 
پیدا کردن این حروف در قرآن و طرز صحیح خواندن آن ها
تصویر گردان  
درج مطلب  
 
نمونه نقاشی دخترای نازنینم در پایه چهارم درباره آیه ی شریفه ی:
 
و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها
 
اگر بخواهید نعمت های خدارا بشمارید
آنقدر زیاد است که نمیتوانید
 
 
 
 
 
حدیث روز